• 1401/06/16 - 11:58
  • - تعداد بازدید: 152
  • - تعداد بازدید کنندگان: 125
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی آمنه ملائی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

5092.mp3 جلسه دفاع نهایی آمنه ملائی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

عنوان: بررسی ارتباط بین تعالی سالمندی و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سرطان در مراکز منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال 1400

 

دکتر راضیه سادات حسینی، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد ناظر

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر

دکتر سرور پرویزی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/06/19 ساعت 10-8

مکان: سالن دانشجویان دکتری

لینک اسکایپ:   https://join.skype.com/NjyAgtcaFLgr

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5092
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings