• 1401/11/18 - 09:43
  • - تعداد بازدید: 48
  • - تعداد بازدید کنندگان: 41
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی آمنه هلال حسن العبیدی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل

عنوان: Assessment of Nurses’ knowledge and practice regarding prevention of surgical site infection at governmental hospitals in Wasit City, 2022

11259.mp3 جلسه دفاع نهایی آمنه هلال حسن العبیدی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/11/19 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11259
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings