• 1401/11/23 - 10:02
  • - تعداد بازدید: 70
  • - تعداد بازدید کنندگان: 66
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی از رساله سامان صابر دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

عنوان: طراحی و بازپردازی زمینه الگوی عود در مددجویان ایرانی مبتلا به اختلالات روانی شدید

11398.mp3 جلسه دفاع نهایی از رساله سامان صابر دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

دکتر مرجان مردانی حموله، استاد راهنمای اول

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنمای دوم

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر داخلی

دکتر مهشید فروغان، استاد ناظر خارجی

دکتر جمیله محتشمی، استاد ناظر خارجی

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

دکتر فروغ رفیعی، استاد ناظر داخلی و نماینده دانشگاه

زمان: سه شنبه 1401/11/25 ساعت 12-10

مکان: سالن شورای دو

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11398
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings