• 1401/05/02 - 11:25
  • - تعداد بازدید: 119
  • - تعداد بازدید کنندگان: 116
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی اعظم سنگل دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

3517.mp3 جلسه دفاع نهایی اعظم سنگل دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: مقایسه تاثیر آموزش واکسیناسیون به دو شیوه سخنرانی و فیلم  به والدین بر تاخیر در واکسیناسیون کودکان زیر یک سال

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد راهنما

دکتر بهاره عمرانی، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر سیده بتول حسن پورازغدی، استاد ناظر

مرحمت فراهانی نیا، استاد ناظر

دکتر سرور پرویزی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/05/03 ساعت 10-8

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 3517
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings