• 1401/04/29 - 09:07
  • - تعداد بازدید: 74
  • - تعداد بازدید کنندگان: 69
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی اکرم ذوالقدریان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

3422.mp3 جلسه دفاع نهایی اکرم ذوالقدریان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

عنوان: بررسی وضعیت خودمراقبتی و سلامت عمومی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون در شهر قیدار، 1400

زهرا کاشانی نیا، استاد راهنما

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

زهرا احمدی، استاد ناظر

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/05/01 ساعت 12-10

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 3422
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings