• 1401/07/06 - 10:08
  • - تعداد بازدید: 89
  • - تعداد بازدید کنندگان: 84
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی بیتا رضازاده دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

5680.mp3 جلسه دفاع نهایی بیتا رضازاده دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

عنوان: بررسی اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی بهورزان استان بوشهر سال 1399

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر مرضیه عادل مهربان، استاد ناظر

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر

دکتر مرجان مردانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/07/09 ساعت 11-9

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5680
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings