• 1401/06/15 - 12:05
  • - تعداد بازدید: 130
  • - تعداد بازدید کنندگان: 109
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی حدیث هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

5037.mp3 جلسه دفاع نهایی حدیث هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: مقایسه تاثیر میزوپروستول واژینال و کپسول روغن گل مغربی با میزوپروستول به تنهایی بر پیامدهای سقط در زنان با مرگ داخل رحمی جنین

 

دکتر بتول حسن پور ازغدی، استاد راهنما

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد مشاور

دکتر معصومه فراهانی، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر هما صادقی اول شهر، استاد ناظر

لیلا نیسانی سامانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/06/19 ساعت 10-8

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5037
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings