• 1401/11/26 - 08:33
  • - تعداد بازدید: 46
  • - تعداد بازدید کنندگان: 45
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی راضیه لک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی تاب آوری و آسیب پذیری درک شده به بیماری در پرستاران شاغل دربخش های اورژانس و مراقبت ویژه کرونا در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1400

11559.mp3 جلسه دفاع نهایی راضیه لک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

فاطمه محدث اردبیلی، استاد راهنما

مهری بزرگ نژاد، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر   

مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر   

دریادخت مسرور رودسری، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/11/26 ساعت 13-11:30

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11559
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings