• 1401/05/22 - 11:40
  • - تعداد بازدید: 31
  • - تعداد بازدید کنندگان: 30
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی رشد خضر موسی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل

5891.mp3 جلسه دفاع نهایی رشد خضر موسی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل

 

عنوان: Investigating Medication Adherence and Illness Perception Among Patients with Hypertension in Al-Nasiriyah Teaching Hospital In 2021

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما

دکتر قاسم علی خزعل، استاد مشاور

مهناز سیدالشهدایی، استاد مشاور

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دریادخت مسرور رودسری، استاد ناظر

جناب آقای دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

سرکار خانم دکتر مهناز شوقی، نماینده محترم تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/05/26 ساعت 13-11

مکان: سالن استاد هروآبادی

لینک اسکایپ:     https://join.skype.com/FrZyczyG0YjN

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5891
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings