• 1401/11/25 - 08:46
  • - تعداد بازدید: 37
  • - تعداد بازدید کنندگان: 35
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی رقیه رستمخانی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

عنوان: بررسی وضعیت شناختی و خودکارآمدی سالمندان مراجعه کننده به پایگاه های بهداشت شهرستان ‏خدابنده، 1400

11499.mp3 جلسه دفاع نهایی رقیه رستمخانی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

زهرا کاشانی نیا، استاد  راهنما

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر فریده باستانی، استاد ناظر

سارا جانمحمدی، استاد ناظر

دکتر نعیمه سید فاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه: 1401/11/26 ساعت 12-10

مکان: مجازی

لینک ورود به جلسه دفاع       https://join.skype.com/mFtejCdQgnPf

شایان ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن شورای دو میسر می باشد.

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11499
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings