• 1401/07/06 - 09:53
  • - تعداد بازدید: 83
  • - تعداد بازدید کنندگان: 74
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی روزیتا جهانبخشی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

5676.mp3 جلسه دفاع نهایی روزیتا جهانبخشی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عنوان: بررسی ارتباط تن انگاره زنان متاهل با کیفیت زندگی جنسی زوجین مراجعه‌ کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهری کرمانشاه

دکتر لیلا امینی، استاد راهنما

دکتر مهرنوش اینانلو، استاد مشاور

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد ناظر

دکتر بتول حسن پور ازغدی، استاد ناظر

دکتر مریم کشاورز، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/07/09 ساعت 13:30-12

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5676
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings