• 1401/04/12 - 08:47
  • - تعداد بازدید: 116
  • - تعداد بازدید کنندگان: 111
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی زهرا بران دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

2922.mp3 جلسه دفاع نهایی زهرا بران دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

عنوان: بررسی احتمال بروز خطر 10 ساله حوادث عروق قلبی افراد 60 30 ساله در شهرستان همدان سال 1400-1399

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/04/13 ساعت 12-10

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 2922
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings