• 1401/04/28 - 08:37
  • - تعداد بازدید: 96
  • - تعداد بازدید کنندگان: 84
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی زید سهیل نجم دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل

3390.mp3 جلسه دفاع نهایی زید سهیل نجم دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل

عنوان: Assessment of self-care in hemodialysis clients admitted in Al-imam Al-Sadiq Educational hospital/ Babylon-Iraq

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما

دکتر سید حمید شریف نیا، استاد مشاور آمار

دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر سرور پرویزی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/05/03 ساعت 12-10

مکان: سالن استاد هروآبادی

https://join.skype.com/HP1i8IHcriMH

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 3390
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings