• 1401/03/30 - 11:37
  • - تعداد بازدید: 130
  • - تعداد بازدید کنندگان: 123
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی سارا آریاپور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

2633.mp3 جلسه دفاع نهایی سارا آریاپور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

عنوان: بررسی درک خطر، آسیب پذیری و اضطراب سالمندان در همه گیری کووید-19 در آسایشگاه سالمندان، سال 1399

 

دکتر فریده باستانی، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر

سارا جانمحمدی، استاد ناظر

دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/04/01 ساعت 15-13

مکان: مجازی

شایان ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن شورای دو  با حفظ فاصله گذاری اجتماعی میسر می باشد.

لینک ورود به جلسه دفاع:     https://join.skype.com/Ib7oeK70D7oi

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 2633
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings