• 1401/04/22 - 09:52
  • - تعداد بازدید: 162
  • - تعداد بازدید کنندگان: 153
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی صالحه تجلی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

3284.mp3 جلسه دفاع نهایی صالحه تجلی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: طراحی و روان سنجی ابزار سنجش توان مراقبتی مادر نوزاد نارس: یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی

دکتر سرور پرویزی، استاد راهنمای اول

دکتر عباس عبادی، استاد راهنمای دوم

پروفسور کارل کنر، استاد مشاور

دکتر مرضیه حسن پور، استاد ناظر خارجی

دکتر مریم رسولی، استاد ناظر خارجی

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر داخلی

دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر داخلی و نماینده معاونت آموزشی دانشگاه

زمان: شنبه 1401/04/25 ساعت 12-10

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 3284
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings