• 1401/11/26 - 14:19
  • - تعداد بازدید: 40
  • - تعداد بازدید کنندگان: 40
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی علی ملکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران و نگرش خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه نسبت به مهارکننده های فیزیکی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1399

11604.mp3 جلسه دفاع نهایی علی ملکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

فاطمه محدث اردبیلی، استاد راهنما

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد مشاور

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر   

زهرا کاشانی نیا، استاد ناظر   

دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/11/30 ساعت 17-15

مکان: سالن شورای هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11604
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings