• 1401/06/28 - 10:36
  • - تعداد بازدید: 120
  • - تعداد بازدید کنندگان: 107
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی فاطمه هوشیار دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

5451.mp3 جلسه دفاع نهایی فاطمه هوشیار دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با عزت نفس و تحمل ناکامی در زنان باردار با سوء مصرف مواد مراجعه کننده به بیمارستان حضرت زینب شیراز سال 1400

دکتر معصومه خیرخواه، استاد راهنما

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر لیلا امینی، استاد ناظر

دکتر بتول حسن پور ازغدی، استاد ناظر

لیلا نیسانی سامانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/06/30 ساعت 10-8

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5451
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings