• 1401/11/19 - 09:11
  • - تعداد بازدید: 42
  • - تعداد بازدید کنندگان: 35
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی فرهاد روحانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

عنوان: بررسی ارتباط عدم قطعیت در بیماری با حمایت اجتماعی سالمندان مبتلا به سرطان پروستات در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) تهران در سال 1400

11308.mp3 جلسه دفاع نهایی فرهاد روحانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

دکتر احمد مهدی زاده، استاد راهنما

دکتر فاطمه پاشایی ثابت، استاد مشاور

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر فریده باستانی، استاد ناظر   

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر   

مهناز سیدالشهدایی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/11/19 ساعت 15:30-13:30

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11308
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings