• 1401/07/10 - 09:20
  • - تعداد بازدید: 110
  • - تعداد بازدید کنندگان: 102
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی فهیمه جمالی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

5769.mp3 جلسه دفاع نهایی فهیمه جمالی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عنوان: بررسی ارتباط استرس ناباروری با تاب اوری در زنان نابارور مراجعه کننده به کلنیک ناباروری شهید اکبر آبادی شهر تهران در سال 1400

دکتر مژگان جاودانی مسرور، استاد راهنما

دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر

دکتر لیلا امینی، استاد ناظر

دکتر معصومه خیرخواه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/07/11 ساعت 8:30-7

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5769
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings