• 1401/06/23 - 08:51
  • - تعداد بازدید: 116
  • - تعداد بازدید کنندگان: 97
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی لیلا ملائی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

5274.mp3 جلسه دفاع نهایی لیلا ملائی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی ارتباط سواد سلامت جنسی با عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکزبهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال 1400

دکتر هما صادقی اول شهر، استاد راهنما

دکتر لیلا امینی، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر

دکتر معصومه خیرخواه، استاد ناظر

لیلا نیسانی سامانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه 1401/06/29 ساعت 15-13

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5274
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings