• 1401/11/23 - 09:56
  • - تعداد بازدید: 30
  • - تعداد بازدید کنندگان: 29
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی محمد سمیر خضر الملا عبود دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه واحد بین الملل

عنوان: Assessment of knowledge, attitude, and practice on pain management in critical care nurses of Babylon city hospitals, Iraq, 2022

11395.mp3 جلسه دفاع نهایی محمد سمیر خضر الملا عبود دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه واحد بین الملل

دکتر حمید پیروی، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر

دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر

دکتر مهناز شوقی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/11/23 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11395
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings