• 1401/11/23 - 10:08
  • - تعداد بازدید: 40
  • - تعداد بازدید کنندگان: 36
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی مرجان جلیلی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

عنوان: بررسی ارتباط سبک رهبری کارآفرینی و بازاریابی داخلی سرپرستاران از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال 1400

11400.mp3 جلسه دفاع نهایی مرجان جلیلی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر

دکتر مرضیه عادل مهربان، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/11/24 ساعت 12-10

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11400
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings