• 1401/04/28 - 08:34
  • - تعداد بازدید: 67
  • - تعداد بازدید کنندگان: 64
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی مریم امینی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

3389.mp3 جلسه دفاع نهایی مریم امینی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

عنوان: بررسی کیفیت زندگی در زنان باردار نوجوان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهری اراک در سال 1399

سرکار خانم دکتر مریم قراچه، استاد محترم راهنما

دکتر سیده بتول حسن پور ازغدی، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر لیلا امینی، استاد ناظر

دکتر سیده سعیده موسوی، استاد ناظر

دکتر معصومه خیرخواه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/04/29 ساعت 12-10

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 3389
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings