• 1401/04/22 - 09:50
  • - تعداد بازدید: 105
  • - تعداد بازدید کنندگان: 96
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی مریم دویران دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

3283.mp3 جلسه دفاع نهایی مریم دویران دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

عنوان: ارتباط فرهنگ ایمنی با رضایتمندی شغلی در بهورزان شهرستان زنجان در سال 1400

دکتر مریم کشاورز، استاد راهنما

عزت جعفرجلال، استاد مشاور

فاطمه سروی، استاد مشاور آمار

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر

لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر

دکتر معصومه خیرخواه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/04/25 ساعت 12-10

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 3283
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings