• 1401/04/29 - 09:10
  • - تعداد بازدید: 106
  • - تعداد بازدید کنندگان: 97
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی مریم رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

3423.mp3 جلسه دفاع نهایی مریم رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

عنوان: بررسی سبک زندگی و ابعاد سلامت اجتماعی بهورزان شهرستان زنجان در سال 1399

دکتر مریم کشاورز، استاد راهنما

عزت جعفر جلال، استاد مشاور

دکتر فاطمه سروی، استاد مشاور آمار

مرحمت فراهانی نیا، استاد ناظر

دکتر سیده بتول حسن پور ازغدی، استاد ناظر

دکتر لیلا امینی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/05/01 ساعت 14-12

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 3423
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings