• 1401/06/30 - 09:47
  • - تعداد بازدید: 159
  • - تعداد بازدید کنندگان: 143
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی مریم عباس زاده نظام آباد دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

5536.mp3 جلسه دفاع نهایی مریم عباس زاده نظام آباد دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی ارتباط علی ترس از کرونا، بر تجربه بارداری با میانجی گری کیفیت مراقبت بارداری و نقش تعدیلگر استفاده از شبکه های مجازی توسط مادران نخست زا در دوران همه گیری کووید-19

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد راهنما

دکتر سارا اسمعیل زاده، استاد مشاور

دکتر میترا رحیم زاده، استاد مشاور آمار

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر

لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر

دکتر معصومه خیرخواه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/07/02 ساعت 10-8

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5536
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings