• 1401/11/11 - 09:49
  • - تعداد بازدید: 51
  • - تعداد بازدید کنندگان: 44
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی مهرناز کرمانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی نقش واسطه ای هوش هیجانی در ارتباط کیفیت زندگی حرفه ای با رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در بخش کودکان: یک مطالعه تحلیل مسیر

10951.mp3 جلسه دفاع نهایی مهرناز کرمانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

دکتر منا علی نژاد نایینی، استاد راهنما

دکتر سید حمید شریفی نیا، استاد مشاور آمار

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر

دکتر مهرنوش اینانلو، استاد ناظر

دکتر مهناز شوقی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/11/16 ساعت 15-13

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 10951
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings