• 1401/06/21 - 13:52
  • - تعداد بازدید: 123
  • - تعداد بازدید کنندگان: 110
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی میترا طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

5219.mp3 جلسه دفاع نهایی میترا طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

عنوان: بررسی ارتباط اشتیاق شغلی با همدلی در پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1399

دکتر مهرنوش اینانلو، استاد راهنما

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر مرضیه عادل مهربان، استاد ناظر

عزت جعفرجلال، استاد ناظر

دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/06/27 ساعت 12-10

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5219
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings