• 1401/07/12 - 08:52
  • - تعداد بازدید: 115
  • - تعداد بازدید کنندگان: 104
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی نازنین رشنوزاده دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

5853.mp3 جلسه دفاع نهایی نازنین رشنوزاده دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: تاثیر مشاوره ی مبتنی بر فضای مجازی بر خود کارآمدی و تداوم شیردهی زنان شیرده

لیلا نیسانی سامانی، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد ناظر

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر

دکتر مریم کشاورز، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه 1401/07/12 ساعت 14-12

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5853
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings