• 1401/07/10 - 11:40
  • - تعداد بازدید: 128
  • - تعداد بازدید کنندگان: 111
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی نرگس سرکانی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

5781.mp3 جلسه دفاع نهایی نرگس سرکانی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی ارتباط اضطراب سلامت با عملکرد جنسی زنان با سابقه سرطان پستان مراجعه کننده به پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی شهر تهران، سال 1399

دکتر لیلا امینی، استاد راهنما

دکتر اکرم السادات سجادیان، استاد مشاور

دکتر علی شهنواز، استاد مشاور آمار

لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر

دکتر بتول حسن پور ازغدی، استاد ناظر

دکتر معصومه خیرخواه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/07/11 ساعت 13-11:30

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5781
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings