• 1401/08/29 - 11:29
  • - تعداد بازدید: 190
  • - تعداد بازدید کنندگان: 173
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی کوثر ضیغمی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

7691.mp3 جلسه دفاع نهایی کوثر ضیغمی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

عنوان: ارزشیابی اثر آموزش خود مدیریتی مبتنی بر نرم افزار گوشی هوشمند بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1400

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما

دکتر طاهره السادات خوب بین خوش نظر، استاد مشاور

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر

مهناز سیدالشهدایی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه 1401/09/08 ساعت 15-13

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 7691
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings