• 1401/07/04 - 08:51
  • - تعداد بازدید: 86
  • - تعداد بازدید کنندگان: 85
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی یاسمن شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

5620.mp3 جلسه دفاع نهایی یاسمن شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

عنوان: بررسی ارتباط تاب آوری با بار مراقبتی مراقبین افراد مبتلا به ضایعات نخاعی مراجعه کننده به انجمن حمایت از معلولان ضایعات نخاعی ایران، سال 1400

مهناز سیدالشهدایی، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دریادخت مسرور رودسری، استاد ناظر

دکتر مهرنوش اینانلو، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/07/09 ساعت 10-8:30

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5620
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings