• 1401/06/28 - 10:38
  • - تعداد بازدید: 129
  • - تعداد بازدید کنندگان: 110
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع پروپوزال حیدر عبدالصمد عبداللطیف دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

5452.mp3 جلسه دفاع پروپوزال حیدر عبدالصمد عبداللطیف دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: Exploring the family hardiness in view of among parents of children with cancer at Basra specialized hospital for children-2022-2023

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما

دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/06/30 ساعت 14-12

مکان: سالن استاد هروآبادی

لینک اسکایپ:     https://join.skype.com/K8V30DTPHb4W

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5452
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings