• 1401/12/02 - 11:27
  • - تعداد بازدید: 56
  • - تعداد بازدید کنندگان: 51
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع پروپوزال علی سنید محی العذار دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل

عنوان: Evaluation of patient satisfaction with health care services in cardiac care units in Basra city, Iraq 2023

11814.mp3 جلسه دفاع پروپوزال علی سنید محی العذار دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل

دکتر محمد عباسی، استاد راهنما

دکتر آلیس خاچیان، استاد مشاور

دریادخت مسرور رودسری، استاد ناظر

دکتر مریم احسانی، استاد ناظر

دکتر نعیمه سید فاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/12/06 ساعت 14:30-12:30

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11814
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings