• 1401/08/23 - 12:03
  • - تعداد بازدید: 69
  • - تعداد بازدید کنندگان: 63
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع پروپوزال علی کاظم عطروز البیاتی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

7431.mp3 جلسه دفاع پروپوزال علی کاظم عطروز البیاتی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: (Assessment of quality of life in people with chronic Obstructive pulmonary disease (COPD) admitted at hospitals in Amarah city , Iraq,2022)

فریبا نصیری زیبا، استاد راهنما

دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد مشاور

دکتر پریسا بزرگ زاد ، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر مهناز شوقی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه 1401/08/24 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 7431
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings