• 1401/07/27 - 14:16
  • - تعداد بازدید: 135
  • - تعداد بازدید کنندگان: 120
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دومین گزارش شش ماهه زهرا امراله مجدآبادی کهنه دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

6447.mp3 جلسه دومین گزارش شش ماهه زهرا امراله مجدآبادی کهنه دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین فرایند فرزندخواندگی در خانواده های دارای فرزند خوانده: ارایه مدل

دکتر سرور پرویزی، استاد راهنما

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر داخلی

دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر داخلی

دکتر فاطمه الحانی، استاد ناظر خارجی

دکتر مسعود فلاحی خشکناب، استاد ناظر خارجی

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1404/08/16 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 6447
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings