• 1401/11/19 - 09:15
  • - تعداد بازدید: 75
  • - تعداد بازدید کنندگان: 69
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه پیش دفاع زهرا امراله مجدآبادی کهنه دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین فرایند فرزندخواندگی در خانواده های دارای فرزند خوانده: ارایه مدل

11309.mp3 جلسه پیش دفاع زهرا امراله مجدآبادی کهنه دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

دکتر سرور پرویزی، استاد راهنما

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر داخلی

دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر داخلی

دکتر فاطمه الحانی، استاد ناظر خارجی

دکتر مسعود فلاحی خشکناب، استاد ناظر خارجی

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه 1401/11/25 ساعت 15-13

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11309
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings