• 1401/11/12 - 12:17
  • - تعداد بازدید: 115
  • - تعداد بازدید کنندگان: 105
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه پیش دفاع سحر کیوانلو شهرستانکی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین الگوی مراقبت ایمن از بیمار در منزل

11044.mp3 جلسه پیش دفاع سحر کیوانلو شهرستانکی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنمای اول

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد راهنمای دوم

دکتر فروغ رفیعی، استاد مشاور

دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکوئی، استاد ناظر

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر

دکتر مریم رسولی، استاد ناظر

دکتر جمیله مختاری، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/11/30 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11044
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings