• 1401/10/27 - 09:11
  • - تعداد بازدید: 88
  • - تعداد بازدید کنندگان: 75
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه گزارش شش مامه اول فاطمه دلفانی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: تجربه زیسته مادران از مراقبت فرزند دارای نقص عضو ناشی از سوختگی: یک مطالعه پدیده شناسی

10293.mp3 جلسه گزارش شش مامه اول فاطمه دلفانی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنمای اول

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنمای دوم

دکترحمید پیروی، استاد ناظر

دکتر فاطمه حق دوست اسکوئی، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/10/28 ساعت 10-8:30

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 10293
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings