• 1401/08/11 - 09:19
  • - تعداد بازدید: 178
  • - تعداد بازدید کنندگان: 151
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه گزارش شش ماهه دوم سحر کیوانلو شهرستانکی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

6965.mp3 جلسه گزارش شش ماهه دوم سحر کیوانلو شهرستانکی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین الگوی مراقبت ایمن از بیمار در منزل

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنمای اول

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد راهنمای دوم

دکتر فروغ رفیعی، استاد مشاور

دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکوئی، استاد ناظر

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر

دکتر مریم رسولی، استاد ناظر

دکتر جمیله مختاری، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/09/12 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 6965
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings