• 1401/11/25 - 08:57
  • - تعداد بازدید: 54
  • - تعداد بازدید کنندگان: 48
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

در جلسه دفاع نهایی فرزاد علی زاده مرشت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: مقایسه کیفیت زندگی بین پدران و مادران دارای نوزاد نارس مراجعه کننده به خانه های سلامت منتخب شهرستان آمل سال ۱۴۰۰

11502.mp3 در جلسه دفاع نهایی فرزاد علی زاده مرشت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

زهرا کاشانی نیا، استاد راهنما

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر   

دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر   

دکتر معصومه خیرخواه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/11/26 ساعت 15-13

مکان: اتاق دکترا

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11502
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings