مدیر تحصیلات تکمیلی: دکتر احمد مهدی زاده
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی  ۲۲۳

شرح وظایف:

 • تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس دستور جلسه تعیین شده و ثبت تصمیمات متخذه (دبیر)
 • بررسی و اظهار نظر در مورد مسائل آموزشی ارجاع شده از سوی ریاست یا معاونت آموزشی دانشکده
 • پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهار چوب ضوابط به شورای تحصیلات تکمیلی
 • پیشنهاد برنامه های درسی جدید مورد نیاز در راستای بازنگری کلی برنامه ها
 • آشنا ساختن دانشجویان با آئین نامه ها و مقررات آموزشی و پیگیری اجرای آن
 •  برگزاری برنامه آشناسازی دانشجویان دکتری جدیدالورود
 • برگزاری برنامه آشناسازی دانشجویان ارشد جدیدالورود
 • برگزاری امتحانات جامع دانشجویان دکترا
 • اعلام نتایج آزمون جامع دکترا ( حداکثر یک ماه بعد) به معاونت آموزشی
 • انجام هماهنگی های لازم جهت ثبت عنوان پروپوزال دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی
 • پیگیری گزارش های سه ماهه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارشد در رابطه با پایان نامه
 • طرح موضوعات پیرامون امور پایان نامه و رساله در شورای تحصیلات تکمیلی
 • هماهنگی برای برگزاری جلسات گزارش ۶ ماهه دانشجویان دکترا
 • رسیدگی و پیگیری امور اجرائی آموزش و پژوهش دانشجویان ارشد و دکترا بر اساس مقررات و آئین نامه ها
 • تائید و تعیین داوران و نماینده های تحصیلات تکمیلی برای پروپوزال های مقاطع ارشد
 • برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید و دانشجویان دکتری
 • تائید اساتید راهنما و مشاور پیشنهادی دانشجویان کارشناسی ارشد
 • بازبینی دستورالعمل های نگارش پروپوزال و پایان نا مه و فرآیندها و فرم های تحصیلات تکمیلی با طرح در شورای تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر حسن اجرای جلسات دفاع از پروپوزال، پایان نامه و رساله دانشجویان

کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): فریبا قاسمی
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی  ۳۰۸
آدرس پست الکترونیک: ghasemi.fari@iums.ac.ir

مسئول دوره:
کارشناسی ارشد 

 • سلامت جامعه نگر ورودی ۹۵
 • مامایی، مشاوره در مامایی، اورژانس، سالمندی، سلامت جامعه نگر ورودی ۹۶
 • مامایی، مشاوره در مامایی، سالمندی، سلامت جامعه  ورودی ۹۷
 • مامایی  ورودی ۹۸
 • مامایی، مشاوره در مامایی و پرستاری سلامت جامعه  ورودی ۹۹
 • مامایی، مشاوره در مامایی، پرستاری سالمندی ورودی ۱۴۰۰
 • دانشجویان بین الملل کلیه ورودی ها
دکتری تخصصی پرستاری
 • ورودی ۹۵
 • ورودی ۹۸

کارشناس آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): مریم ناطقی
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی  ۳۱۰
آدرس پست الکترونیک: nateghi.mar@iums.ac.ir
مسئول دوره:
کارشناسی ارشد 
 • اورژانس، مدیریت، توانبخشی ورودی ۹۸
 • داخلی جراحی، کودکان، روان پرستاری ورودی ۹۹
 • داخلی جراحی ورودی ۱۴۰۰
 • کودکان و مدیریت ورودی 1401
 • پرستاری سلامت جامعه، سالمندی، کودکان، داخلی جراحی، روانپرستاری
دکتری تخصصی پرستاری
 • ورودی 1397
 • ورودی 1400
 • ورودی 1401

کارشناس آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): مرضیه کرکچی
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۰۹
آدرس پست الکترونیک: korkchi.m@iums.ac.ir
مسئول دوره:
کارشناسی ارشد 
 • داخلی جراحی، کودکان، ویژه ورودی 1397
 • سالمندی، ویژه نوزادان، مشاوره در مامایی ورودی 1398
 • مراقبت های ویژه نوزادان، توانبخشی، اورزانس، مدیریت پرستاری ورودی 1400
 • پرستاری داخلی جراحی، سلامت جامعه، روان پرستاری ورودی 1401
 • پرستاری اورژانس، توانبخشی، مراقبتهای ویژه، مراقبتهای ویژه نوزادان، مدیریت پرستاری ورودی 1402
دکتری تخصصی پرستاری
 • ورودی 1394
 • ورودی 1396
 • ورودی 1399

​​​​​
شرح وظایف کارشناسان تحصیلات تکمیلی:
 • بررسی و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجویان
 • اعلام عدم مراجعه پذیرفته شدگان در هر ترم به دانشگاه
 • برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان
 • پیگیری ثبت نمرات در سما توسط اساتید
 • بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان در هر ترم
 • معرفی دانشجویان واجد شرایط تشویق
 • اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان
 • تهیه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • تطبیق و معادل سازی واحدهای درسی دانشجویان انتقالی، مهمان و تغییر رشته
 • انجام ارزشیابی اساتید محوله از EDO
 • تهیه معرفی نامه پژوهشی
 • رسیدگی به درخواستهای دانشجویان در زمینه انتقال، مهمان ترم، مهمان تکدرس، تغییر رشته، انصراف دائم از تحصیل، بازگشت به تحصیل، مرخصی تحصیلی و پیگیری آن تا حصول نتیجه
 • مکاتبات مربوط به صدور کارت المثنی
 • استخراج و اعلام به موقع  لیست دانشجویان مشروطی به مسئول اساتید مشاور تحصیلی و صدور اخطار مشروطی
 • ارسال گواهی های پزشکی به معاونت امور بهداشت و درمان جهت تأیید
 • پیگیری نمرات دانشجویان مهمان و امور مربوطه
 • انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان و ارسال به دانشگاه
 • صدور اخطار جهت دانشجویانی که به موقع جهت امور مربوط به فارغ التحصیلی و تسویه حساب مراجعه نمی نمایند
 • اعلام اسامی فارغ التحصیلان و رتبه های تحصیلی ایشان به منظور شرکت در جشن فارغ التحصیلی
 • تهیه و تنظیم آمار دانشجویان
 • کنترل وضعیت تحصیلی طول مدت تحصیل دانشجویان ودرصورت نیاز اخذ مجوز تمدید سنوات از دانشگاه
 • رسیدگی به درخواست فارغ التحصیلان متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور و تکمیل فرم های انگلیسی
 • تهیه وتنظیم حکم مقرری دستیاری درهر سال با توجه به دستورالعمل مربوطه
 • تصحیح اوراق امتحانی با کمک نرم افزار خوانا و سپس ارسال به واحد ارزشیابی EDOجهت تحلیل سوالات امتحانی
 • انجام کلیه امور مربوط به دفاع ازپروپوزال و پایان نامه و مکاتبات مربوطه
 • دریافت پایان نامه صحافی شده و ارسال به مرکز اسناد
 • پیگیری امور مربوط به دانشجویان دکتری از قبیل پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز، احکام ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق، تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی، اخذ سند تعهد...
 • همکاری با دفتر برنامه ریزی در خصوص تنظیم برنامه های هفتگی
 • پاسخ دهی به نامه های ارسالی از دانشگاه
 • ارسال مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی به ذینفعان
 • تهیه پوشه آزمون جامع و مجری برگزاری در روزهای آزمون
 • پیگیری در خصوص مسایل آموزشی دانشجویان بین الملل
Template settings