راهنمای سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی (ISID - Database Information Scientometric Iranian)

https://isid.research.ac.ir/

سامانه علم سنجی در سال ۱۳۹۴ با هدف استخراج و نمایش به روز شاخص های علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است. مطابق آیین نامه، اطلاعات اعضای هیئت علمی قراردادی یکساله یا دوساله یا چندماهه، حق التدریس ساعتی در سامانه وارد نمی شوند. در سامانه علم سنجی، اطلاعات عمومی اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شامل نام و نام خانوادگی، دانشگاه، دانشکده و مرکز تحقیقاتی محل خدمت، رتبه علمی، رشته و آخرین مقطع تحصیلی توسط کارشناسان علم سنجی معاونت های تحقیقات و فناوری هر دانشگاه درج می شود. شاخص های علم سنجی اعضای هیات علمی در این سامانه شامل تعداد مقلات منتشر شده، تعداد کل استنادات دریافت شده، میانگین استناد به ازای هر مقاله، شاخص Index-h ، شاخص Index-h بدون خوداستنادی، شاخص Index-h بدون خوداستنادی نویسندگان و شاخص Index-h بدون استنادات کتاب و شاخص Index-G می باشد.

به روزرسانی اطلاعات براساس شناسه های آکادمیک درج شده در پروفایل هر عضو هیات علمی و به طور خودکار در فواصل زمانی مشخص براساس میزان کار اعضای هیات علمی بین ۱ روز تا حداکثر 2۱ روز و به صورت پلکانی انجام می گیرد. به طور مثال برای اعضای هیات علمی با Index-h باالی 50، به روزرسانی هر روز، برای اعضای دارای -h Index بین ۳0 تا ۴0، هر سه روز یکبار و برای اعضای دارای Index-h برابر ۱ ، از آنجا که تغییرات آنچنانی برای استنادات و عدد h ،وجود نخواهد داشت، (به روزرسانی هر 2۱ روز یکبار انجام می پذیرید.) بنابراین برای به روزرسانی نیاز به اقدام دستی و درخواست نمی باشد.

تغییر و ویرایش فیلدهای مربوط به تغییرات رتبه علمی اعضای هیئت علمی، درج شناسه ها، گروه آموزشی و وضعیت استخدام علاوه بر اینکه در اختیار مدیر علم سنجی وزارت بهداشت و مدیر علم سنجی هر دانشگاه می باشد، توسط خود اعضا قابل تغییر و ویرایش است. برخی از فیلدها از جمله بارگذاری تصویر پرسنلی، تغییر نام و نام خانوادگی و ... منحصراً در اختیار مدیر علم سنجی وزارت بهداشت و مدیر سامانه در هر دانشگاه است. هر عضو هیات علمی می تواند به اطلاعات شخصی خود در بخش ورود اعضای هیات علمی دسترسی داشته باشد و ویرایش های مجاز را انجام دهد. نام کاربری برای تمامی اعضای هیات علمی کدملی افراد می باشد و با کلیک بر روی گزینه دریافت رمز عبور، رمز عبور برای شماره تلفن همراه ثبت شده در پروفایل افراد ارسال می گردد. درصورتی که پس از کلیک بر روی گزینه دریافت رمز، رمز دریافت نگردید، احتمال درج ناصحیح شماره تلفن و ایمیل وجود دارد که باید با مدیر سامانه دانشگاه تماس حاصل بفرمایید.

اعضای محترم هیئت علمی در صورت مشاهده هر گونه خطا در اطالعات موجود در سامانه می توانند درخواست اصلاح اطلاعات مورد نظر خود را از طریق فرم ارسال بازخورد که در صفحه اختصاصی هر فرد قابل مشاهده است، ارسال نمایند و یا با برقراری تماس با کارشناسان علم سنجی دانشگاه مربوطه درخواست اصلاح اطلاعات خود را مطرح و پیگیری نمایند. لازم به ذکر است که اخیراً امکان مشاهده شبکه همکاران هر عضو هیات علمی و همچنین استفاده از سامانه مشابهت یاب با اعتباری معادل دو برابر تعداد مقالات چاپ شده در سال میلادی گذشته نیز در سامانه فعال شده است. ایمیل مدیر سامانه علم سنجی دانشگاه:  sci@iums.ac.ir

Template settings