مسئول روابط عمومی: فرنوش رهنمائی

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۱۹

شرح وظایف:

  • مدیریت فرآیند برقراری ارتباطات دو جانبه خبری و اطلاعاتی بین دانشکده و دانشگاه
  • انجام کلیه امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی دانشکده
  • انتشار اخبار دانشکده در سایت
  • تنظیم و ارائه گزارش های عملکرد دوره‌ای حوزه به مقام مافوق
Template settings