اعضای هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

لیلا نیسانی سامانی

دکتر فریده باستانی

دکتر احمد مهدی زاده

دکتر هما صادقی اول شهر

دکتر فهیمه ثابتی

دکتر راحله محمدی

دکتر سیده بتول حسن پور ازغدی

دکتر لیلی بریم نژاد

دکتر فاطمه غفرانی کلیشمی

دکتر منصوره جمشیدی منش

دکتر سرور پرویزی

دکتر مونا علی نژاد

دکتر لیلا امینی

دکتر مهناز شوقی

دکتر طاهره السادات خوب بین خوش نظر

دکتر مریم کشاورز

دکتر نعیمه سیدفاطمی

دکتر مرضیه عادل مهربان

دکتر ناهید اکبری

دکتر مهرنوش اینانلو

دکتر سیده بی بی عصمت حسینی

دکتر مریم احسانی

دکتر آلیس خاچیان

دکتر سکینه شریفیان

دکتر منصوره اشقلی فراهانی

دکتر پریسا بزرگ زاد

دکتر حانیه غلام نژاد

عزت جعفرجلال

دکتر طاهره نجفی قزلجه

دکتر محمد عباسی

فریدون خیری

دریادخت مسرور رودسری

دکتر حمید پیروی

دکتر تهمینه صالحی

مهناز سیدالشهدائی

صونا الیاسی

دکتر مرجان مردانی حموله

محمدرضا زارعی

محبوبه علی اکبری

زهرا کاشانی نیا

دکتر لیلا امیری فراهانی

دکتر زهرا علیزاده برمی

مهری بزرگ نژاد

دکتر لیدا حسینی

دکتر الهه صادقی صاحب زاد

دکتر نیما پورغلام آمیجی

دکتر مسعود رضائی

دکتر تکتم کیانیان

فرزانه فرزادنیا

دکتر نسرین مهرنوش

دکتر کوروش جودکی

سیمین خطیر پاشا

دکتر سیده شهره آقا سید میرزا

دکتر بهار مرشد بهبهانی

دکتر معصومه نیشابوری قلعه شیری

 

 

Template settings