اعضای هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

لیلا نیسانی سامانی

دکتر فریده باستانی

دکتر احمد مهدی زاده

دکتر هما صادقی اول شهر

دکتر فهیمه ثابتی

راحله محمدی

دکتر سیده بتول حسن پور ازغدی

دکتر لیلی بریم نژاد

دکتر فاطمه غفرانی کلیشمی

دکتر منصوره جمشیدی منش

دکتر سرور پرویزی

دکتر مونا علی نژاد

دکتر لیلا امینی

دکتر مهناز شوقی

دکتر طاهره السادات خوب بین خوش نظر

دکتر مریم کشاورز

دکتر نعیمه سیدفاطمی

دکتر مرضیه عادل مهربان

دکتر ناهید اکبری

دکتر مهرنوش اینانلو

دکتر سیده بی بی عصمت حسینی

دکتر مریم احسانی

دکتر آلیس خاچیان

دکتر سکینه شریفیان

دکتر منصوره اشقلی فراهانی

 

دکتر حانیه غلام نژاد

عزت جعفرجلال

دکتر طاهره نجفی قزلجه

دکتر محمد عباسی

فریدون خیری

دریادخت مسرور رودسری

محبوبه علی اکبری

دکتر تهمینه صالحی

مهناز سیدالشهدائی

صونا الیاسی

دکتر حمید پیروی

محمدرضا زارعی

دکتر راضیه السادت حسینی

زهرا کاشانی نیا

دکتر مرجان مردانی حموله

دکتر زهرا علیزاده برمی

مهری بزرگ نژاد

دکتر لیلا امیری فراهانی

دکتر الهه صادقی صاحب زاد

دکتر نیما پورغلام آمیجی

دکتر پریسا بزرگ زاد

دکتر تکتم کیانیان

فرزانه فرزادنیا

دکتر لیدا حسینی

دکتر کوروش جودکی

دکتر سیمین خطیر پاشا

دکتر سیده شهره آقا سید میرزا

دکتر بهار مرشد بهبهانی

دکتر نسرین مهرنوش

 

 

Template settings