معرفی

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی با هدف ارتقا کیفیت آموزش علوم مراقبت در رشته های پرستاری و مامایی در مقاطع مختلف تحصیلی و به منظور بالا بردن سطح دانش و کارآیی اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان دانشکده بر اساس نیازهای در حال تغییر جامعه فعالیت خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از سال ۱۳۷۸ شروع نموده است. اعضای فعال در دفتر توسعه آموزش دانشکده از آن زمان در شاخه های مختلف آموزش پزشکی بویژه پژوهش در آموزش، ارزشیابی، برنامه ریزی درسی و رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی گام‌های موثری برداشته‌اند، به گونه ای که حاصل کوشش آن‌ها چندین طرح پژوهش در آموزش، ارزشیابی برنامه های آموزشی، تهیه پرسشنامه های ارزشیابی اساتید و چک لیست های متعدد و همکاری تنگاتنگ با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه می­باشد.
اهداف

این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حیطه های عملکردی زیر دنبال خواهد نمود:  توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی (curriculum planning & development)، ارزشیابی (evaluation)، پژوهش در آموزش(research in education)، توانمندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان (faculty & staff development)، آموزش پاسخگو(accountable education)، آموزش مجازی(virtual education)،جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری و جشنواره دکتر وثوق، کمیته دانشجویی
تاریخچه

تعلیم و تربیت از ارکان بنیادی هر جامعه است و یکی از حقوق انسان‌ها محسوب می گردد که باعث رشد و بقای انسان ها می شود.
تعلیم و تربیت در کلی ترین معنا عبارت است از "فرآیند کمک به رشد انسان"
با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت در امر آموزش، مراکز توسعه آموزش در بسیاری از کشورهای ناحیه مدیترانه شرقی ایجاد شده اند. این مراکز علاوه بر آنکه مستقیماً به امر آموزش افراد در سیستم های بهداشتی می پردازند به تربیت کارکنان بهداشتی مورد نظر نیز مبادرت می ورزند و قادرند در سطوح مختلف از جمله محلی و کوچک که وابسته به دانشکده، دانشگاه و مراکز آموزشی و بیمارستانی تابعه بوده و حتی درسطح ملی و منطقه ای براساس نیازسنجی کادر بهداشتی، آموزش‌های لازم را جهت ارتقاء و توسعه یافته‌های علمی جدید ارائه نمایند.
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز همواره با توجه به نیازهای موجود در هر برهه از زمان فعالیت‌های علمی و آموزشی خود را به منظور ارتقاء کیفی کادر آموزشی آغاز کرده و با اشاعه روحیه همکاری در طول هر نیمسال تحصیلی و یا در فواصل بین آنها و برنامه ها و کارگاه‌ها آموزشی مختلف در دانشکده و یا مشارکت با دانشگاه برگزار نموده است. همچنین با تشکیل کمیته های مختلف همچون کمیته ارزشیابی، کمیته برنامه ریزی درسی و کمیته پایش تشکیل دفتر آموزش مداوم دانشکده در سال ۷۹ فعالیت‌های متعددی در جهت بهبود آموزش و رشد و توسعه کادر آموزشی انجام داده است. که هم اکنون این دفتر تحت نظارت معاونت آموزشی فعالیت می نماید.

فلسفه

دفتر توسعه دانشکده با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و با مشارکت فعالانه و اشاعه روحیه همکاری زمینه و بستر مناسب و مساعدی را برای رشددانشجویان و اساتید فراهم می‌سازد.

چشم‌انداز

دفتر توسعه آموزش دانشکده در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنایت به ارزش‌ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد دانشکده در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه‌های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای گام برداشته و در سطح بین المللی در زمینه آموزش پرستاری و مامایی مطرح باشد.

رسالت

دفتر توسعه آموزش دانشکده ساختاری از مجموعه معاونت آموزشی دانشکده است که در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموریت دارد تا در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده اساتید را یاری نماید و به عنوان بازوی کمکی هدایت و هماهنگی فرایند آموزشی در دانشکده کمک موثری را بعمل آورد. بدین منظور ارتقای کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق حرفه ای و خلاق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه متناسب با نیازهای حال و آینده سیستم سلامت از اهم رسالت های این دفتر می باشد.

اعضا

  • رئیس دانشکده: دکتر محمد عباسی
  • معاون آموزشی و بین الملل دانشکده: دریادخت مسرور رودسری
  • مدیر دفتر توسعه: دکتر فهیمه ثابتی
  • عضو هیئت علمی: دکتر لیلی بریم نژاد، دکتر منصوره اشقلی فراهانی، دکتر مرضیه عادل مهربان، دکتر هما صادقی اول شهر، دکتر شهره آقا سید میرزا، دکتر فاطمه غفرانی، دکتر لیلا نیسانی سامانی، دکتر کوروش جودکی
  • مسئول دفتر: فریبا فهمیده
Template settings