پیام رئیس:

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با بیش از ۴۰ سال قدمت در زمینه پذیرش دانشجو در رشته ­های پرستاری و مامایی افتخار دارد به عنوان یکی از موثرترین دانشکده ­های پرستاری و مامایی در سطح کشور، دانش آموختگان این رشته ­ها را برای ایفای نقش ­های مدیریتی، آموزشی و درمانی تربیت کند. توسعه و تحول در زمینه­ های مختلف علوم بهداشت، مستلزم تربیت نیروی انسانی فرهیخته، خرد ورز، با صلاحیت، کارآفرین، متعهد به ارزش ­های اسلامی، اصول علمی و منطبق بر نیازهای روز جامعه، نیازمند برنامه ریزی هدفمند و منسجم بر مبنای سند دانشگاه اسلامی و نهادینه کردن اخلاق حرفه ای می­ باشد. کانون توجه دانشکده در حال حاضر، حرکت به سمت دانشگاه نسل نو، استفاده از ظرفیت دانشکده جهت روحیه کارآفرینی در اساتید و دانشجویان و خلق ثروت، استقرار روش­ های نوین تدریس و هوش مصنوعی، بین المللی سازی دانشکده، ارتقای کیفیت آموزش بالینی، به ویژه در مقطع کارشناسی، حفظ و ارتقاء کیفیت دوره ­های تحصیلات تکمیلی است.

حفظ شان و کرامت نیروی انسانی از وظایف اصلی مسئولان دانشکده محسوب می ­شود. در مقابل، مسئولیت پذیری و پاسخگویی متناسب با اختیارات از جانب همه همکاران، زمینه ساز همکاری نزدیک و صمیمانه کادر آموزشی، کارمندان محترم و کارکنان گرامی واحدهای مختلف در دستیابی موسسه به اهداف راهبردی است. امید است بتوان با پایبندی به تعهدات و توجه به اهداف راهبردی دانشگاه مسیر حرکت دانشکده به سوی تعالی را هموار کرد.


رئیس دانشکده: دکتر محمد عباسی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی)
تلفن تماس: ۸۸۲۰1880- ۴۳۶۵۱۷۱1
پست الکترونیک: fnm@iums.ac.ir 
پست الکترونیک شخصی: mohamad_abbasi55@yahoo.com
 
 
 
Template settings