معرفی

مرکز مهارت های بالینی در طبقه اول دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار داشته و محیط مناسب جهت یادگیری مهارت های بالینی پرستاری و مامایی را فراهم می نماید. در این واحد آموزشی، مجموعه ای از امکانات ارائه شده است تا یادگیری براساس حل مشکل و تفکر انتقادی ارتقا یابد و فرصت آموزش و یادگیری در ابعاد شناختی، روانی-حرکتی و عاطفی فراهم گردد. در این مرکز واحد عملی دروس اصول و فنون پرستاری، فوریت ها و احیای قلبی-ریوی، معاینه جسمی، واحد فن مامایی و بارداری و زایمان ارائه می شود.

هدف 

 فراهم نمودن محیط مناسب برای فراگیران جهت یادگیری و تمرین مهارت های بالینی پرستاری و مامایی (مهارت هایی که نیازمند انواع سطوح فعالیت فیزیکی هماهنگ شده می باشند) به منظور آماده سازی برای ارائه مراقبت ایمن و شایسته به بیماران و خانواده ها در محیط واقعی

وسایل و امکانات

این مرکز شرایط بیمارستان را شبیه سازی نموده و دارای یک ایستگاه پرستاری، اتاق پرستاری با ۵تخت، یک اتاق مامایی با یک تخت و تخت معاینه، اتاق نوزادان و کودکان با یک انکباتور و دو تخت، اتاق احیای قلبی-ریوی با یک تخت، انبار وسایل و رختکن دانشجویان می باشد.  این واحد با فراهم کردن وسایل، مدل ها، مانکن ها، کامپیوتر و دسترسی به اینترنت و تجهیزات ضروری به دستیابی دانشجویان به مهارت های بالینی پرستاری و مامایی کمک می کند. این مرکز به سه محیط یادگیری تقسیم می شود: ۱- واحد آموزش چند رسانه ای و کامپیوتر محور، ۲- واحد آموزش مهارت ها و ۳- واحد شبیه سازی.   

اتاق احیاء بیماران دارای مانکن احیای بزرگسال، مدل نیم تنه  احیای بزرگسال و ست کامل احیای نوزاد، مانکن انتوباسیون همراه با وسایلی همانند ست لارنکوسکوپ، آمبونگ و ست کامل احیای نوزاد می باشد.اتاق های پرستاری نیز دارای ۶ تخت به همراه تجهیزات و وسایلی همچون لاکر، میز کنار تخت، صندلی، پایه سرم، کپسول اکسیژن، ساکشن پرتابل می باشد. مانکن آموزش مراقبت های پرستاری چند منظوره در این اتاق ها است. همچنین جهت آموزش روش ها و مهارت ها از انواع مدل ها همانند مدل های تزریقات داخل جلدی و  وریدی ، تزریق عضلانی، مراقبت از استومی، آموزش سوچور، معاینات چشم و گوش و نیز وسایل کنترل علایم حیاتی و جابجایی بیمار استفاده می شود.

این مرکز دارای یک اتاق مامایی و زنان، شامل مدل های رحم و جنین، یک تخت ژتیکولوژی، مانکن نمونه گیری پاپ اسمیر، مانکن گذاشتنIUD ، مانکن توشه واژینال، مولاژ زایمان، مولاژ انواع لگن، مولاژ تعیین سن حاملگی، ترازوی نوزاد و همچنین وسایلی همانند ست زایمان، اسپکلوم، پنس جفت و وسایل اپیزیاتومی می باشد. همچنین این واحد امکانات تدریس و تمرین انواع مهارت ها (همانند تزریقات، پانسمان، کنترل علائم حیاتی) به دانشجویان مامایی را دارد.

ساعت فعالیت مرکز

این مرکز روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۵ باز بوده و فراگیران می توانند با هماهنگی قبلی از امکانات مرکز استفاده نمایند.

قوانین و مقررات

فراگیران باید از قوانین و مقررات مرکز پیروی نمایند. این قوانین در زیر اشاره شده اند:

ضروری است فراگیران وقت شناس بوده و در زمان های تعیین شده به مرکز مراجعه کرده یا آن را ترک نمایند.
پوشیدن یونیفرم و داشتن کارت مشخصات در محیط مرکز ضروری است.
شئونات اخلاقی در مرکز رعایت شود.

  • ضروری است حین استفاده از وسایل و تجهیزات مرکز مراقبت لازم به عمل آید.
  • به حفظ پاکیزگی و نظم مرکز توجه شود.
  • سکوت و آرامش در محیط مرکز رعایت شود.
  • فراگیران نباید به اتاق آماده سازی، تریتمنت یا انبار وسایل وارد شوند.
  • جهت استفاده از امکانات مرکز، باید مدرس یا نماینده دانشجویان هماهنگی لازم را به عمل آورد.
  • در محیط مرکز از تلفن همراه استفاده نشود.
  • برای یادگیری و درونی سازی نکات پیشگیری از عفونت، فراگیران نباید بر روی تخت ها بنشینند.
  • در پایان کلاس ضروری است تخت ها مرتب شده و وسایل تحویل داده شوند.
Template settings