مسئول مرکز مهارت های بالینی و مسئول درس اصول و فنون پرستاری (تئوری و عملی): دکتر پریسا بزرگ زاد
تلفن: ۴۳۶۵۱۱۷۸
شرح وظایف:

 • هماهنگی با اداره آموزش و مدیران گروه­ ها
 • نظارت بر تشکیل کلاس ­های پراتیک در زمان مقرر
 • اعلام برنامه کلاس­ های پراتیک به دانشجویان از طریق بورد آموزش مرکز/ سایت دانشکده
 • آشنایی با طرز کار مولاژها / مانکن­ ها، تجهیزات، و راه­اندازی آن ها برای هر کارگاه
 • نظارت بر استفاده صحیح از مولاژها و وسایل مرکز
 • تهیه وسایل کمک آموزشی از فبیل تابلو، پوستر آموزشی جهت یادگیری راحت­تر مطالب و تکنیک­ ها
 • تهیه برنامه زمانبندی تمرینات آزاد دانشجویان با همکاری متصدی مرکز
 • نیازسنجی تجهیزات و وسایل آموزشی از اساتید و دانشجویان، و اقدام جهت رفع آنها با همکاری متصدی مرکز
 • هماهنگی و نظارت بر برگزاری آزمون های پایان ترم و OSCE
 
متصدی مرکز مهارت های بالینی: مریم الوند
تلفن: 43651107
شرح وظایف متصدی مرکز مهارت ­های بالینی
 • نظارت بر استفاده صحیح از مولاژها و وسایل مرکز
 • تهیه برنامه زمانبندی تمرینات آزاد دانشجویان با همکاری مسئول مرکز
 • نظارت بر تمرین آزاد دانشجویان در واحد پراتیک
 • نیازسنجی تجهیزات و وسایل آموزشی از اساتید و دانشجویان، و اقدام جهت رفع آن ها با همکاری مسئول مرکز
 • آماده نمودن و چیدمان وسایل و تجهیزات روزانه کارگاه­ ها بسته به نوع کارگاه
 • آماده سازی وسایل سمعی بصری مورد نیاز هر کارگاه
 • اعلام کمبود وسایل و تجیزات مصرفی و غیر مصرفی، به مسئول مرکز
 • امانت دادن وسایل مورد نیاز دانشجویان جهت تمرین تکنیک ­ها، و پیگیری، بازپس گرفتن و کنترل سلامت وسایل
 • نظافت و مرتب نگاه داشتن تجهیزات و وسایل مرکز
 • ​​​ارائه گزارش کار ماهانه به مسئول مرکز
Template settings