بنام خدا

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیش از چهار دهه سابقه در حوزه آموزش پرستاری و مامایی، به عنوان یکی از مراکز آکادمیک معتبر در ایران محسوب می شود. این دانشکده در حال حاضر با پذیرش دانشجو در دو رشته پرستاری و مامایی پذیرای دانشجویان در چهار مقطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری) در قالب ۱۷ برنامه آموزشی است. با توجه به این که ارتقای سلامت و کیفیت مراقبت از مددجویان به عنوان پیامد اصلی عملکرد دانش آموختگان این دانشکده محسوب می شود، همه تلاش کادر آموزشی و دیگر همکاران این مرکز معطوف به تربیت دانش آموختگان با هدف دستیابی به این پیامدها است. بنابراین، اولویت دادن به فرایندهای آموزشی و تلاش برای ارتقای کیفیت آن ها در کانون توجه این معاونت قرار دارد. به طور یقین، این مهم با حضور کادر آموزشی متخصص، با تجربه، و دلسوز؛ و کارمندان متعهد واحدهای مختلف دانشکده، تحت نظارت مسئولین پاسخگو محقق خواهد شد.

 

معاون آموزشی و امور بین الملل: دریادخت مسرور رودسری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی)
تلفن تماس: ۸۸۲۰۸۱۵۹- ۴۳۶۵۱۷۱۴
پست الکترونیک: iums.ac.ireducation.fnm

 

شرح وظایف:
حوزه آموزش

 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات وآیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی
 • برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست دانشکده
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشکده و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی
 • برنامه ریزی آموزشی دانشکده در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
 • اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی
 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشکده
 • برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی  تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه
 • نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشکده
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشکده در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشکده
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشکده

حوزه  بین الملل

 • بستر سازی و فراهم نمودن تسهیلات لازم در خصوص ماموریت ها و دوره های اموزشی کوتاه و بلند مدت
 • انجام تشریفات و ارائه خدمات به بازدید کنندگان غیر ایرانی از دانشگاه و موسسات تابعه
 • هماهنگی و پیگیری در زمینه رتبه بندی بین المللی دانشکده و دانشگاه
 • فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت توسعه تعاملات علمی با مراکز علمی معتبر جهان
 • شناسائی و معرفی ظرفیت های دانشگاه به منظور توسعه همکاری های بین المللی
 • مدیریت ارائه خدمات دانشجویی به دانشجویان سایر کشورها
 • هماهنگی فعالیت های مراکز همکار با سازمان جهانی بهداشت
 • اجرای سیاست های معاونت بین الملل دانشگاه و وزارت متبوع
 • مدیریت و پیگیری خدمات اجرائی همایش ها وکارگاه های بین المللی
 • مدیریت و به روز رسانی سایت انگلیسی دانشگاه
 • تهیه بانک اطلاعاتی جامع دانشجویان پذیرفته شده از سایر کشورها
 • شناسائی مراکز علمی معتبر در سایر کشورها و توسعه تعاملات علمی با آنان
Template settings